محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

041-32889962

شیوه های پرداخت و حمل

شیوه های پرداخت و حمل

شیوه های پرداخت

1. هنگام عقد قرارداد

در هنگام قرارداد 35% از کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت و به صورت نقد از طریق دستگاه کارت خوان (POS) و در صورت پرداخت چک (به روز) مدت تحویل دستگاه از زمان وصول چک می باشد.

2. بعد از گذشت 70% از مدت قرارداد

بعد از گذشت 70% از مدت قرارداد ودیعه دوم 35% از کل قرارداد در وجه ماشین سازی باقری به صورت نقد یا چک (به روز) پرداخت خواهد شد و عدم پرداخت به موقع باعث تأخیر در زمان تحویل دستگاه خواهد شد.

3. زمان تحویل دستگاه

دستگاه در زمان تعین شده در کارگاه ماشین سازی باقری نصب و راه اندازی شده و بدون اشکال تحویل داده خواهد شد و 30% ودیعه آخر قرارداد در وجه ماشین سازی باقری به صورت نقد از طریق دستگاه کارت خوان (POS) و یا واریز به حساب جاری بانک رفاه کد 316 به شماره 158570728 پرداخت خواهد شد.

حمل و نقل دستگاه

مسولیت بارگیری و حمل و نقل به عهده خریدار می باشد و خسارات مربوط به ماشین سازی باقری نمی باشد.